آدرس:

شیراز ، بازار انقلاب ، الماس لیزر

تلفن :

09335738072

ساعات تماس :

از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 18